Peter Breier

… vyštudoval LFUK v Bratislave. Pracoval ako psychiater v Pezinku, Galante, v Bratislave ako primár Psychiatrickej kliniky v Ružinove, taktiež pracoval ako psychoterapeut a manželský poradca, vyučoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite (v tom čase Inštitúte pre vzdelávanie lekárov) a viedol psychoterapeutické výcviky. Bol spoluzakladateľom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Ligy za duševné zdravie, pracoval ako reprezentant Slovenska pre psychiatriu vo Svetovej zdravotníckej organizácii. V rokoch 2006 – 2015 až do odchodu do dôchodku pracoval ako pychiater-konzultant vo Veľkej Británii.