Milan Žitný

… prekladateľ, literárny vedec, germanista a nordista. Vyštudoval nemeckú a severskú filológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako docent na Slovanskom ústave Univerzity v Kolíne nad Rýnom a ako Visiting Fellow na Institute of Human Sciences vo Viedni. Hlavnými oblasťami jeho výskumu sú nemecká romantika, slovensko-nemecké a slovensko-severské medziliterárne vzťahy. Prekladá filozofické a estetické diela do slovenčiny (napr. J.W. Goethe, F. Schlegel, Jürgen Habermas). V roku 2007 obdržal cenu Literárneho fondu za vedecký preklad diela Buď – alebo od S. Kierkegaarda. Preložil Bergmanov triptych autobiografií Laterna Magika, Dobrá vôľa a Nedeliatko ako aj zbierku Šepoty a výkriky – filmové poviedky.