Július Vanovič

… literárny historik, kritik, esejista, publicista, prozaik a šéfredaktor revue Tvorba. Autor knižných portrétov (Ingmar Bergman, Július Barč-Ivan, Alfonz Bednár, Václav Černý a iné), memoárov Zápisky z mŕtveho času (2003) a románu Kronika nepriznaného času (2008). Ako esejista spája literatúru s filozofiou, psychoanalýzou a teológiou, knižne vyšli jeho výbery esejí Heretikon (2001) a Listy zo starého dvora (2003). K jeho 75. narodeninám vyšiel zborník Večný nepokoj po-etika.