Jozef Hašto

Jozef Hašto

Vyštudoval Fakultu všeobecního lékařství Univerzity Karlovy v Prahe (1973). V odbory psychiatria a psychoterapia má 45-ročnú prax. Do roku 2012 pôsobil ako primár Psychiatrickej kliniky v Trenčíne, v súčasnosti pôsobí v súkromnej praxi a ako vysokoškolský pedagóg a výskumník. Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby a spracovávania psychických tráum a vedie školenia v psychoterapii pre profesionálov.

Peter Breier

Vyštudoval LFUK v Bratislave. Pracoval ako psychiater v Pezinku, Galante, v Bratislave ako primár Psychiatrickej kliniky v Ružinove, taktiež pracoval ako psychoterapeut a manželský poradca, vyučoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite (v tom čase Inštitúte pre vzdelávanie lekárov) a viedol psychoterapeutické výcviky. Bol spoluzakladateľom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Ligy za duševné zdravie, pracoval ako reprezentant Slovenska pre psychiatriu vo Svetovej zdravotníckej organizácii. V rokoch 2006 – 2015 až do odchodu do dôchodku pracoval ako pychiater-konzultant vo Veľkej Británii.