Entries by ondrejbalun@gmail.com

Aminata Keita

… absolvovala odbor divadelnej a filmovej vedy na Univerzite Palackého v Olomouci a počas štúdia bola prijatá na DAMU, kde od roku 2015 študuje réžiu a dramaturgiu činoherného divadla pod vedením prof. Zuzany Sílovej a doc. Milana Schejbala. V priebehu štúdia na sebe upozornila niekoľkými výraznými prácami, po úprave Beaumarchaisovej komédie Figarova svadba a Shakespearovej […]

Tomáš Procházka

… absolvoval divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v ročníku Ľubomíra Vajdičku a Jána Štrbáka. Počas štúdia sa sústredil na výtvarnú estetiku a fyzické divadlo. Spolu s Petrom Tilajčíkom bol nominovaný na cenu DOSky 2016 za koncept performancie KAFKA.DREAMING. Doma v Bratislave debutoval v divadle Aréna autorskou adaptáciou Bergmanovej Persony. Venuje sa predovšetký autorskému a […]

Milan Žitný

… prekladateľ, literárny vedec, germanista a nordista. Vyštudoval nemeckú a severskú filológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako docent na Slovanskom ústave Univerzity v Kolíne nad Rýnom a ako Visiting Fellow na Institute of Human Sciences vo Viedni. Hlavnými oblasťami jeho výskumu sú nemecká romantika, slovensko-nemecké a slovensko-severské medziliterárne vzťahy. Prekladá filozofické a […]

Martin Huba

… vyštudoval herectvo na bratislavskej VŠMU. Po skončení štúdia pôsobil vo Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach, potom v Divadle na Korze a napokon v Činohre SND. Od 90. rokov sa venuje divadelnej réžii, režíroval napríklad v Činohre a Opere SND a v rámci pražských Letných Shakespearovských slávností. V roku 2011 zinscenoval Bergmanov pôvodne televízny text […]

Marián Amsler

… absolvoval štúdium divadelnej dramaturgie a činohernej réžie na VŠMU v Bratislave. Už jeho študentské inscenácie boli ocenené na viacerých medzinárodných divadelných festivaloch. Odvtedy režijne spolupracoval s mnohými slovenskými a českými divadlami (Činohra SND, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Petra Bezruče v Ostrave a iné). V roku 2016 získala jeho inscenácia Fanny a Alexander […]

Július Vanovič

… literárny historik, kritik, esejista, publicista, prozaik a šéfredaktor revue Tvorba. Autor knižných portrétov (Ingmar Bergman, Július Barč-Ivan, Alfonz Bednár, Václav Černý a iné), memoárov Zápisky z mŕtveho času (2003) a románu Kronika nepriznaného času (2008). Ako esejista spája literatúru s filozofiou, psychoanalýzou a teológiou, knižne vyšli jeho výbery esejí Heretikon (2001) a Listy zo […]

Jan Holmberg

Jan Holmberg Absolvoval doktorandské štúdium filmovej vedy na Štokholmskej univerzite, kde v súčasnosti aj vyučuje. Je generálnym riaditeľom Nadácie Ingmara Bergmana a hlavným kurátorom jeho archívov. Je autorom množstva článkov a troch kníh, vrátane poslednej pulikácie Ingmar Bergman – Spisovateľ.

Jozef Hašto

Jozef Hašto Vyštudoval Fakultu všeobecního lékařství Univerzity Karlovy v Prahe (1973). V odbory psychiatria a psychoterapia má 45-ročnú prax. Do roku 2012 pôsobil ako primár Psychiatrickej kliniky v Trenčíne, v súčasnosti pôsobí v súkromnej praxi a ako vysokoškolský pedagóg a výskumník. Zaujíma sa o problematiku vzťahovej väzby a spracovávania psychických tráum a vedie školenia v […]

Peter Breier

… vyštudoval LFUK v Bratislave. Pracoval ako psychiater v Pezinku, Galante, v Bratislave ako primár Psychiatrickej kliniky v Ružinove, taktiež pracoval ako psychoterapeut a manželský poradca, vyučoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite (v tom čase Inštitúte pre vzdelávanie lekárov) a viedol psychoterapeutické výcviky. Bol spoluzakladateľom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Ligy za duševné zdravie, pracoval ako reprezentant […]

Zuzana Gindl-Tatárová

Prof. Zuzana Gindl-Tatárová Absolvovala pražskú FAMU, Katedru filmovej a televíznej scenáristiky a dramaturgie. Ako scenáristka a dramaturgička sa podieľala na výrobe trinástich celovečerných filmov, dlhé roky spolupracovala so Štefanom Uhrom, neskôr s Jurajom Jakubiskom, Martinom Šulíkom a ďalšími režisérmi. Od roku 1990 pôsobí ako pedagóg scenáristiky, dramaturgie a filmovej analýzy na Filmovej a televíznej fakulte […]