Aminata Keita

… absolvovala odbor divadelnej a filmovej vedy na Univerzite Palackého v Olomouci a počas štúdia bola prijatá na DAMU, kde od roku 2015 študuje réžiu a dramaturgiu činoherného divadla pod vedením prof. Zuzany Sílovej a doc. Milana Schejbala. V priebehu štúdia na sebe upozornila niekoľkými výraznými prácami, po úprave Beaumarchaisovej komédie Figarova svadba a Shakespearovej hry Ako sa vám páči predovšetkým svojou bakalárskou inscenáciou Bratov Karamazovcov v adaptácii E. Schorma. Úzko spolupracuje so scénografom Michalom Spratkom a dramaturgom Jaroslavom Jurečkom. Je spoluzakladateľkou divadelného súboru Činohra 16:20, ktorý pravidelne účinkuje v Divadle Kolowrat v Prahe.