Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení uvádza..

Shakespeare

Seminár sa koná pri príležitosti 400 rokov výročia smrti Shakespeara.

Program

Na programe sa aktuálne pracuje..

Next

Registrácia

Účasť na seminári je na báze dobrovoľného poplatku. Záujemmca o seminár je povinný sa zaregistrovať na tejto webovej stránke.

Next

O KADU

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) je nová forma audiovizuálnych divadelných seminárov, ktoré predstavujú súčasnú zahraničnú divadelnú tvorbu a konfrontujú divadelné diania vo svete a u nás. Je určený ako pre študentov vysokých a stredných umeleckých škôl, tak i pre odbornú a laickú verejnosť.

Projekt KADU nadviazal na úspešnú realizáciu prvého ročníka , ktorá prebehla pod názvom Kabinet Robert Wilson a predstavila jednu z najväčších súčasných divadelných osobností, režiséra Roberta Wilsona pri príležitosti uvedenia jeho inscenácie 1914 v SND.

Pre rok 2015 rozširuje KADU záber programu aj o film. Synergia (spolupráca) medzi živými divadelnými, performatívnymi a inými umeniami nám priblíži nové kvality chápania predstavovanej tvorby Piny Bausch a Wima Wendersa. V dňoch 26. - 28. októbra 2015 KADU sprostredkuje v priestoroch Goetheho Inštitútu a Filmovej a Televíznej Fakulty VŠMU, prostredníctvom audiovizuálnych prednášok a diskusií, vybrané diela týchto dvoch významných nemeckých umelcov.

Next

Hlavný organizátor

Asociácia súčasného divadlaPartneri
Mediálni partneri

Next

To sme my

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Určite sa Vám ozveme.

KADU - Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení
Manažérka projektu: +421 905 908 191
Mail: info@kadu.sk
Facebook: Projekt KADU

Kreatívny tím KADU


Autori projekt: Marta Maťová, Adam Hrapko
Manažérka projektu: Daniela Mužíková
Vizuál, kamera: Šimon Lupták
Trailer: Dominik Hronec
Technicná podpora: Ondrej Balún
Next

Nápady a sťažnosti

Next

Archív

2015

Synergia tvorby - Pina Bausch a Wim Wenders

> Facebook Event
> Plagát
> Teaser (video)
> Spot (video)
> Jan Minařík: Prednáška Pina Bausch
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Goethe Institut, Slovenský filmový ústav, Film Europe, Cinematik, Film Europe Channel

2014

Kabinet Robert Wilson

> Facebook Event
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Slovenské národné divadlo, Film Europe, Film Europe Channel