X

JANA (BŽOCHOVÁ)-WILD

je profesorka na DF VŠMU v Bratislave. Publikovala monografie Hamlet: dobrodružstvo textu (1998), Začarovaný ostrov? Shakespearova Búrka inak (2003), Malé dejiny Hamleta (2007), Shakespeare.Zooming (2016, v tlači), učebnicu Úvod do shakespearovského divadla (1999), redigovala súbor esejí Recepcia Shakespeara: od čítania žien k feminizmom (Aspekt, č. 2, 2001), preložila kompendium Shakespeare: Základná príručka (2006). Na medzinárodnej škole liberálnych štúdií BISLA viedla kurz „Politický Shakespeare“ (2007 a 2008). Zostavila medzinárodné zbierky „In double Trust“. Shakespeare in Central Europe (2014) a Zrkadlá (pre) doby. Shakespeare v divadle strednej Európy (2015), zorganizovala dve medzinárodné shakespearovské konferencie v Bratislave Kronika doby (2013) a Shakespeare na rozhraní (2016).

Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení uvádza..

Shakespeare v dialógu

Seminár KADU 2016 sa koná pri príležitosti 400. výročia smrti Shakespeara. V priebehu troch dní
5. - 7. decembra 2016 vám v Kine Lumière prostredníctvom prednášok, Masterclassov a premietaní priblížime Shakespearovu tvorbu a následné interpretácie jeho diel v kontexte krajín Vyšehradskej štvorky.

Program


/dobrovoľné vstupné, registrácia potrebná TU
/miesto konania: Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava
/dátum konania: 5. - 7. december 2016
// súčasťou každého bodu programu je diskusia
// súčasťou Masterclassov sú projekcie ukážok z inscenácií prednášajúceho

*kritická prezentácia Shakespearovských inscenácii za posledných 5-10 rokov z krajín V4
Next

Registrácia

Účasť na seminári je na báze dobrovoľného poplatku. Záujemmca o seminár je povinný sa zaregistrovať na tejto webovej stránke.

Next

KADU

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) je nová forma audiovizuálnych divadelných seminárov, ktoré predstavujú súčasnú zahraničnú divadelnú tvorbu a konfrontujú divadelné diania vo svete a u nás. Prinášame netradičné prednášky, Master Class, projekcie a diskusie s cieľom spájať študentov umeleckých oborov, divadelných profesionálov a nadšencov.

Našim cieľom je (a) viesť dialóg medzi teoretikmi a praktikmi umeleckých odborov, (b) vytvorť kvalitú umeleckú diskusiu a (c) predstaviť dramaturgicky ucelený prehľad v divadelnom umení doma i v zahraničí.

Projekt KADU nadviazal na dva úspešné ročníky (viac info v sekcii ARCHÍV). V roku 2014 sme pod názvom Kabinet Robert Wilson predstavili jednu z najväčších súčasných divadelných osobností, režiséra Roberta Wilsona pri príležitosti uvedenia jeho inscenácie 1914 v SND. Pre rok 2015 sme rozšírili záber programu aj o film. Synergia (spolupráca) medzi živými divadelnými, performatívnymi a inými umeniami nám priblížila nové kvality chápania predstavovanej tvorby Piny Bausch a Wima Wendersa.

Aktuálny ročník seminára KADU je venovaný 400. výročiu úmrtia Williama Shakespeara. Seminár Shakespeare v dialógu chce participovať na oslave geniality velikána divadelného umenia a sprostredkovať jeho tvorbu a jej adaptácie prostredníctvom Master Class, premietaní, prednášok a diskusie ako poslucháčom divadelného umenia, tak aj širšej verejnosti.

Next

Hlavný organizátor

KOLLEKTIV, s.r.o.


v spolupráci s:Grantová podpora
PartneriMediálni partneri

Next

To sme my

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte nás kontaktovať. Určite sa Vám ozveme.

KADU - Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení
Manažérka projektu: Anita Pócsová, +421 915 533 552
Mail: info@kadu.sk
Facebook: Projekt KADU

Kreatívny tím KADU:

Autori projektu: Marta Maťová, Adam Hrapko
Dramaturgia: Michal Tallo
Vizuál, kamera: Šimon Lupták
Trailer: Dominik Hronec
Technická podpora: Ondrej Balún
Next

Nápady a sťažnosti

Next

Archív

2015

Synergia tvorby - Pina Bausch a Wim Wenders

> Facebook Event
> Plagát
> Teaser (video)
> Spot (video)
> Jan Minařík: Prednáška Pina Bausch
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Goethe Institut, Slovenský filmový ústav, Film Europe, Cinematik, Film Europe Channel

2014

Kabinet Robert Wilson

> Facebook Event
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Slovenské národné divadlo, Film Europe, Film Europe Channel