Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení uvádza..

Shakespeare v dialógu

Seminár KADU 2016 sa koná pri príležitosti 400 rokov výročia smrti Shakespeara. V priebehu troch dní
5. - 7. 12. 2016 vám v Kine Lumière prostredníctvom prednášok, Master Class a premietaní priblížime Shakespearovu tvorbu a následné interpretácie jeho diel v kontexte krajín Višegradskej štvorky.

Program


/dobrovoľné vstupné, POVINNÁ registrácia TU
/miesto konania: Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava, 5. - 7. 12. 2016
// súčasťou každého bloku je diskusia na záver
// súčasťou masterclassov sú projekcie ukážok z inscenácií

Next

Registrácia

Účasť na seminári je na báze dobrovoľného poplatku. Záujemmca o seminár je povinný sa zaregistrovať na tejto webovej stránke.

Next

KADU

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) je nová forma audiovizuálnych divadelných seminárov, ktoré predstavujú súčasnú zahraničnú divadelnú tvorbu a konfrontujú divadelné diania vo svete a u nás. Prinášame netradičné prednášky, Master Class, projekcie a diskusie s cieľom spájať študentov umeleckých oborov, divadelných profesionálov a nadšencov.

Našim cieľom je (a) viesť dialóg medzi teoretikmi a praktikmi umeleckých odborov, (b) vytvorť kvalitú umeleckú diskusiu a (c) predstaviť dramaturgicky ucelený prehľad v divadelnom umení doma i v zahraničí.

Projekt KADU nadviazal na dva úspešné ročníky (viac info v sekcii ARCHÍV). V roku 2015 sme pod názvom Kabinet Robert Wilson a predstavili jednu z najväčších súčasných divadelných osobností, režiséra Roberta Wilsona pri príležitosti uvedenia jeho inscenácie 1914 v SND. Pre rok 2015 sme rozšírili záber programu aj o film. Synergia (spolupráca) medzi živými divadelnými, performatívnymi a inými umeniami nám priblížila nové kvality chápania predstavovanej tvorby Piny Bausch a Wima Wendersa.

Aktuálny ročník seminára KADU je venovaný 400. výročiu úmrtia Williama Shakespeara. Seminár Shakespeare v dialógu chce participovať na oslave geniality velikána divadelného umenia a sprostredkovať jeho tvorbu a jej adaptácie prostredníctvom Master Class, premietaní, prednášok a diskusie tak poslucháčom divadelného umenia, ako aj širšej verejnosti.

Next

Hlavný organizátor

Asociácia súčasného divadlaGrantová podpora
Partneri
Mediálni partneri

Next

To sme my

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Určite sa Vám ozveme.

KADU - Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení
Manažérka projektu: +421 915 533 552
Mail: info@kadu.sk
Facebook: Projekt KADU

Kreatívny tím KADU


Autori projekt: Marta Maťová, Adam Hrapko
Vizuál, kamera: Šimon Lupták
Trailer: Dominik Hronec
Technicná podpora: Ondrej Balún
Next

Nápady a sťažnosti

Next

Archív

2015

Synergia tvorby - Pina Bausch a Wim Wenders

> Facebook Event
> Plagát
> Teaser (video)
> Spot (video)
> Jan Minařík: Prednáška Pina Bausch
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Goethe Institut, Slovenský filmový ústav, Film Europe, Cinematik, Film Europe Channel

2014

Kabinet Robert Wilson

> Facebook Event
> Galéria:
> Partneri: Asociácia súčasného divadla, Ministerstvo kultúry SR, VŠMU Bratislava, Slovenské národné divadlo, Film Europe, Film Europe Channel