BRATISLAVA:
Kino Lumière 23. – 25. október

KABINET AUDIOVIZUÁLNYCH DIVADELNÝCH UMENÍ UVÁDZA

Bergman a jeho odkaz

Medziodborový seminár o divadle a filme

5.ročník Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení sa bude v 2018 venovať odkazu diela svetoznámeho divadelného režiséra, scenáristu a spisovateľa Ingmara Bergmana pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia s fokusom na slovenské divadlo, film a literatúru.

Formou prednášok, workshopov, projekcií, ukážok z jeho filmových diel, záznamov divadelných inscenácií a dokumentárnych filmov priblíži tvorbu I. Bergmana predovšetkým študentom bratislavských stredných a vysokých umeleckých škôl, ale aj širokej verejnosti, či nadšencov umenia.

Ako hostí seminár prinesie renomovaných domácich i zahraničných odborníkov na Bergmanovo dielo, predovšetkým z Bergmanovho inštitútu vo Stockholme, účasť prisľúbil jeho riaditeľ pán Jan Holmberg.

Garantom projektu je významná prof. Zuzana Gindl-Tatárová, ArtD., dramaturgička a scenáristka, pedagogička Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a držiteľka prestížneho  medzinárodbého ocenenia za najlepšieho filmového pedagóga roku 2014- CILECT Teaching Award. Od roku 2005 je členkou kinematografického fondu Eurimages, kde reprezentuje Slovensko.