PRAHA:
DAMU 9. – 10. říjen

Plagat CZ

BRATISLAVA:
VŠMU 11. – 12. október

Plagat SK

KABINET AUDIOVIZUÁLNYCH DIVADELNÝCH UMENÍ UVÁDZA

TEXT2OBRAZ

DIVADLO / FILM / PÍSANIE / ADAPTÁCIE

Seminár o tvorivom písaní pre divadlo a film

Témou štvrtého ročníka seminára KADU je tvorivé písanie pre divadlo a film a divadelné a filmové adaptácie. Ako asociované podujatie filmového festivalu Be2Can sa seminár Text2obraz koná nielen v Bratislave, ale prvýkrát aj v Prahe.

V našom programe nájdete masterclass dramatika a scenáristu Petra Kolečka, premietania s odbornými úvodmi a panelovú diskusiu. Súčasťou programu Bratislavského seminára je aj prezentácia českého divadla, naopak v Prahe sa program dotkne divadla slovenského.

Hlavným sponzorom je spoločnosť Film Europe, seminár je organizovaný v spolupráci s DAMU, VŠMU, SFÚ a literárnou súťažou a sústredením Medziriadky.